Så här fungerar Aktivitetsrapportering

Vem behöver Aktivitetsrapportera?

Alla som är inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och som mottar ersättning från arbetslöshetsförsäkringen eller aktivitetsstöd är skyldiga att aktivitetsrapportera. Detta inkluderar personer som deltar i olika program genom Arbetsförmedlingen. Syftet är att visa att man aktivt söker arbete eller deltar i aktiviteter som ökar chanserna för anställning. För mer detaljerad information, besök Arbetsförmedlingens hemsida.

Vad ska rapporteras?

I aktivitetsrapporten ska du inkludera alla aktiviteter som bidrar till din jobbsökning eller förbättrar din anställningsbarhet, såsom ansökningar till jobb, deltagande i kurser eller utbildningar, och nätverkande möten. Rapporten ska lämnas in via Arbetsförmedlingens webbplats eller app senast den sjunde varje månad för den föregående månaden. Det är viktigt att följa dessa riktlinjer noggrant för att inte riskera förlust av ersättning.

Vikten att rapportera i tid

Att rapportera aktiviteter i tid är avgörande för att behålla din rätt till ersättning. Om aktivitetsrapporten inte lämnas in i tid, eller om innehållet inte uppfyller kraven, kan det leda till att din ersättning pausas eller stoppas. Arbetsförmedlingen granskar rapporterna för att säkerställa att aktiviteterna motsvarar de krav som ställs på en aktiv jobbsökning. Vid eventuella avvikelser eller oklarheter kan en manuell granskning initieras, vilket kan innebära en fördjupad dialog om dina jobbsökaraktiviteter. Det är därför viktigt att noggrant dokumentera och rapportera relevanta aktiviteter.

Sammanfattning av Aktivitetsrapportering

Aktivitetsrapportering är en viktig del av processen för arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, där individer rapporterar sina jobbsökaraktiviteter för att behålla sin ersättning. Det inkluderar jobbansökningar, utbildningar och nätverkande. Rapporter ska lämnas in senast den sjunde varje månad via Arbetsförmedlingens webbplats eller app. Att misslyckas med att rapportera i tid eller att rapporten inte uppfyller kraven kan leda till att ersättningen pausas eller stoppas.