Hur länge håller maten?

Hur länge håller maten – Förståelse av datummärkningar

Att veta hur länge matvaror håller är avgörande för både att säkerställa matens säkerhet och för att minska matsvinn. En av de första stegen i att förstå matens hållbarhet är att kunna tolka de datummärkningar som finns på förpackningarna. Här förklarar vi de vanligaste termerna och ger tips på hur du kan använda denna information för att göra smarta beslut i köket.

Bäst före datum

”Bäst före” är kanske den mest förekommande märkningen och den som ofta missförstås. Detta datum talar om till konsumenten att produkten, fram till detta datum, behåller sina förväntade egenskaper såsom smak, näring, och konsistens, under förutsättning att den förvarats korrekt. Det är viktigt att förstå att många produkter fortfarande är säkra och goda att äta även efter det ”bäst före”-datumet har passerat, även om de kanske inte är i sitt absoluta toppskick.

 • Exempel på varor med ”bäst före”-datum: skafferivaror som pasta, ris och konserver.

Sista förbrukningsdag

Märkningen ”sista förbrukningsdag” är striktare och används på matvaror som snabbt kan bli ohälsosamma att konsumera, såsom färskt kött, fisk och vissa mejeriprodukter. Efter detta datum bör produkten inte konsumeras, då risken för matförgiftning ökar betydligt. Denna märkning är en tydlig signal till konsumenten att produkten måste ätas eller kastas.

 • Exempel på varor med ”sista förbrukningsdag”: färsk kyckling, mjölk och färsk fisk.

Hur du tolkar datummärkningar

Att kunna tolka dessa datummärkningar är nyckeln till att inte onödigtvis slänga mat som fortfarande är bra. Här är några tips:

 • Ge inte datummärkningarna absolut auktoritet: Använd dina sinnen för att bedöma matens kvalitet. Inspektera matens utseende, lukta på den och om möjligt, smaka lite för att avgöra om den fortfarande är bra.
 • Förstå skillnaden: Kom ihåg att ”bäst före” är en kvalitetsindikator, medan ”sista förbrukningsdag” är en säkerhetsvarning.
 • Förvara rätt: Följ förvaringsanvisningarna på förpackningen för att maximera matens hållbarhet.

Förvaringstekniker för lång hållbarhet

Korrekt förvaring av mat är nyckeln till att förlänga dess hållbarhet och säkerställa att den förblir säker att äta. Genom att följa några grundläggande principer för förvaring kan du hjälpa till att bevara matens fräschhet, smak och näringsvärde längre. Här nedan utforskar vi olika förvaringstekniker och hur de kan tillämpas på olika typer av matvaror.

Optimal förvaring av frukt och grönt

Frukter och grönsaker har olika förvaringsbehov beroende på deras art och mognadsgrad. Här är några generella tips för att hålla dem fräscha längre:

 • Luftcirkulation: Se till att det finns tillräckligt med utrymme mellan frukter och grönsaker för god luftcirkulation.
 • Fuktighet: Vissa grönsaker, som sallad och spenat, behåller sin fräschhet längre i en fuktig miljö, medan andra, som lök och vitlök, förvaras bäst i torr miljö.
 • Etylengas: Vissa frukter producerar etylengas som kan påskynda mognaden hos andra närvarande frukter och grönsaker. Förvara etylenproducerande frukter som äpplen och bananer separat.

Kylskåp kontra frys

Att veta när man ska förvara mat i kylskåpet och när man ska frysa den är viktigt för att maximera hållbarheten:

 • Kylskåp: Mjölkprodukter, de flesta färska köttprodukter och färska grönsaker (med vissa undantag som potatis och lök) bör förvaras i kylskåpet.
 • Frys: Kött, fisk, bröd, och till och med många färdigrätter håller sig bra i frysen för längre förvaring. Kom ihåg att frysa in maten innan dess ”sista förbrukningsdag”.

Lufttäta behållare och vakuumförpackning

Luft och fukt är två av de största fienderna till matens hållbarhet. Här är hur du kan bekämpa dem:

 • Lufttäta behållare: Använd lufttäta behållare för att förvara allt från torra skafferiartiklar till rester i kylskåpet. Detta minskar risken för kontaminering och håller maten fräsch längre.
 • Vakuumförpackning: Vakuumförpackning tar bort luft och minskar därmed oxidation och tillväxt av mikroorganismer. Detta är särskilt användbart för att förlänga hållbarheten på kött och fisk i frysen.

Genom att använda dessa förvaringstekniker kan du inte bara förlänga livslängden på dina matvaror utan även spara pengar och minska matsvinn. Kom ihåg att kontinuerligt bedöma din mat för tecken på att den börjar bli dålig, även om den förvaras under optimala förhållanden, och alltid använda dina sinnen för att slutgiltigt avgöra matens säkerhet.

Tecken på att maten inte längre är bra

Trots alla försök att förvara maten korrekt och följa datummärkningar, kommer en punkt då maten inte längre är säker att konsumera. Att kunna identifiera tecken på att maten börjar bli dålig är avgörande för att undvika matförgiftning. Här utforskar vi några tydliga indikatorer på att det är dags att kasta maten.

Visuella tecken och dofter

Matens utseende och lukt är ofta de första indikatorerna på att något inte står rätt till. Här är vad du bör hålla utkik efter:

 • Mögel: Synliga mögelfläckar eller -kolonier, speciellt på bröd, ost och andra fuktiga livsmedel, är tydliga tecken på att maten är dålig.
 • Färgförändringar: En betydande förändring i färg kan indikera att maten är på väg att bli dålig, speciellt om det gäller kött eller färska grönsaker och frukter.
 • Obehaglig lukt: En stark, obehaglig lukt är ett tydligt tecken på att maten inte bör konsumeras. Detta gäller särskilt för kött och mjölkprodukter.

Förändringar i textur och smaker

Textur och smak kan också ändras när maten börjar bli dålig. Var uppmärksam på följande:

 • Slemmig yta på kött eller fisk: En slemmig yta kan indikera bakteriell tillväxt.
 • Grynig eller separerad mjölkprodukter: När produkter som yoghurt eller grädde separerar eller blir gryniga, är det dags att kasta dem.
 • Förändrad smak: Om maten smakar annorlunda än vad den brukar, speciellt om den har en sur eller besk smak, är det troligtvis dags att slänga den.

När det är dags att kasta

Även om det kan vara frestande att försöka använda mat så länge som möjligt, är det viktigt att prioritera säkerhet. Här är några riktlinjer:

 • När du är osäker, kasta den: Det gamla ordspråket ”När i tvivel, kasta det” är en bra policy att följa när det gäller mat.
 • Följ datummärkningar på högriskmatvaror: För matvaror med ”sista förbrukningsdag”, bör du alltid följa datummärkningen noggrant.
 • Använd dina sinnen: Kom ihåg att dina sinnen är dina bästa verktyg för att bedöma matens säkerhet. Om något ser, luktar eller smakar av, är det bäst att inte ta några risker.

Att kunna identifiera när maten inte är bra längre är en viktig färdighet för att hålla dig och din familj säker från matförgiftning samtidigt som du minskar matsvinn genom att bara slänga mat som verkligen inte kan konsumeras.