Hur man skriver ett CV

Att skriva ett CV kan kännas som en överväldigande uppgift, men det är en avgörande del i jobbsökningsprocessen. Ett välutformat CV är ditt första intryck till en potentiell arbetsgivare och din biljett till en intervju. Det är inte bara en sammanställning av din arbetslivserfarenhet och utbildning; det är en möjlighet att visa upp dina styrkor, dina kompetenser och din potential. I den här artikeln kommer vi att gå igenom hur du steg för steg skapar ett effektivt CV som fångar arbetsgivarens uppmärksamhet och ökar dina chanser att landa ditt drömjobb.

Hur man skriver ett CV

Innan du börjar skriva ditt CV är det viktigt att samla all nödvändig information. Detta inkluderar detaljer om din arbetslivserfarenhet, akademiska meriter, certifieringar, specialkompetenser och personliga projekt som kan vara relevanta för jobbet du söker. Ta dig tiden att reflektera över dina tidigare erfarenheter och hur de kan vara av värde för den position du ansöker till. Det är också viktigt att förstå målgruppen för ditt CV. Forska om företaget och branschen för att anpassa ditt CV så att det motsvarar arbetsgivarens behov och förväntningar. Att känna till vilka kompetenser och erfarenheter som är mest eftertraktade kan hjälpa dig att framhäva de mest relevanta aspekterna av din bakgrund.

Välj rätt format på ditt CV

Det finns flera olika format att välja mellan när du skapar ett CV: kronologiskt, funktionellt och kombinerat. Ett kronologiskt CV listar din arbetslivserfarenhet med den senaste anställningen först och är lämpligt om du har en stadig karriärutveckling. Ett funktionellt CV fokuserar mer på dina färdigheter och kompetenser, vilket kan vara fördelaktigt om du byter bransch eller har luckor i ditt CV. Det kombinerade formatet, som är en mix av de två, kan lyfta fram både din erfarenhet och dina kompetenser. Oavsett vilket format du väljer är det viktigt att hålla designen enkel och layouten lättläst. Använd tydliga rubriker, punktlistor och tillräckligt med vitt utrymme för att göra ditt CV överskådligt och tilltalande. Att välja rätt format är grundläggande för att presentera din information på ett effektivt sätt och göra det lätt för arbetsgivaren att snabbt få en överblick över din bakgrund.

Skriv en imponerande rubrik och sammanfattning

Ditt CV:s rubrik och sammanfattning är bland de första sakerna en arbetsgivare kommer att se, så det är viktigt att dessa delar gör ett starkt intryck. Rubriken ska inkludera ditt fullständiga namn, professionella e-postadress och telefonnummer. Du kan även lägga till en länk till din LinkedIn-profil eller personlig webbplats om detta är relevant för de jobb du söker.

Efter rubriken följer en kort sammanfattning eller ett professionellt statement. Detta är din chans att på ett koncist sätt beskriva vem du är som professionell, inklusive dina största styrkor, kompetenser och vad du kan bidra med till potentiella arbetsgivare. Tänk på sammanfattningen som en ”elevator pitch” där du säljer in dig själv. Håll det till 3-4 meningar och fokusera på de aspekter av din bakgrund som är mest relevanta för den position du söker. Genom att effektivt sammanfatta din erfarenhet och dina mål kan du direkt fånga läsarens uppmärksamhet.

Detaljera din arbetslivserfarenhet

Detta avsnitt är kärnan i ditt CV och där du har möjlighet att verkligen imponera på arbetsgivaren med din erfarenhet. Börja med din senaste anställning och arbeta dig bakåt i omvänd kronologisk ordning. För varje position, inkludera ditt jobbtitel, företagets namn, plats och de datum du arbetade där. Det är viktigt att gå utöver att bara lista arbetsuppgifter; fokusera på konkreta prestationer och resultat du uppnått. Använd kvantifierbara data där det är möjligt, till exempel ”Ökade försäljningen med 20% under första kvartalet” eller ”Ledde ett team på 10 personer och förbättrade projektets leveranstid med 30%.”

Att illustrera dina framgångar med specifika exempel visar inte bara på dina kompetenser utan även på din förmåga att tillämpa dem för att uppnå positiva resultat. Varje punkt i detta avsnitt bör ge en bild av ditt ansvar, din roll i teamet, och hur du bidrog till företagets framgång. Genom att noggrant välja ut vilka erfarenheter du inkluderar och hur du presenterar dem, kan du skapa ett övertygande argument för varför du är den bästa kandidaten för jobbet.

hur man skriver ett cv
Lär dig hur man skriver ett CV

Utbildning och kvalifikationer

I det här avsnittet listar du din utbildningsbakgrund, vilket är särskilt viktigt om du är ny på arbetsmarknaden eller om jobbet du söker kräver specifika akademiska meriter. Precis som med arbetslivserfarenheten, bör du lista din utbildning i omvänd kronologisk ordning, med den senaste utbildningen först.

För varje utbildningspost, inkludera namnet på utbildningsinstitutionen, graden du erhållit, och när du tog examen. Om du fortfarande studerar, ange ditt förväntade examensdatum. Det är också relevant att inkludera större projekt, uppsatser eller specialområden som du fokuserade på under din utbildning, särskilt om de är relevanta för jobbet du söker. Om du har deltagit i kurser eller certifieringsprogram som är direkt kopplade till den position du ansöker till, se till att inkludera dessa också.

Lyft fram dina färdigheter

Detta avsnitt är din chans att skräddarsy ditt CV för den specifika positionen och branschen genom att lyfta fram de färdigheter som gör dig till en ideal kandidat. Dela upp dina färdigheter i relevanta kategorier, till exempel tekniska färdigheter, språkfärdigheter, och mjuka färdigheter.

För tekniska färdigheter, specificera programvaror, system, eller verktyg du behärskar. Till exempel, om du söker en position inom IT, kan du lista programmeringsspråk och utvecklingsverktyg du är bekant med. För språkfärdigheter, ange din kompetensnivå (t.ex. flytande, grundläggande kunskaper) för varje språk du talar. Mjuka färdigheter, som ledarskap, kommunikation eller problemlösning, är lika viktiga att inkludera och kan ibland vara avgörande för din ansökan.

Använd punktlistor för att göra detta avsnitt lättläst och försök att ge exempel på hur du har använt dina färdigheter i praktiken, särskilt om de har lett till konkreta resultat. Om möjligt, anpassa listan av färdigheter så att den matchar de specifikationer som nämns i jobbannonsen, vilket visar att du inte bara besitter relevanta kompetenser utan också att du har gjort din hemläxa om vad positionen kräver.

Inkludera tilläggsinformation

För att ytterligare stärka ditt CV kan du inkludera avsnitt som visar upp andra aspekter av din professionella profil och personlighet. Det kan handla om frivilligarbete, utmärkelser och priser, publikationer, eller hobbies och intressen som kan vara relevanta för jobbet du söker. Denna information hjälper till att ge en mer fullständig bild av vem du är och kan visa på ditt engagemang, ledarskapsförmåga, och förmåga att arbeta i team.

 • Frivilligarbete: Visar på ditt engagemang och dina värderingar.
 • Utmärkelser och priser: Bevis på erkännande och framgång inom ditt område.
 • Publikationer: Relevant om du söker positioner inom forskning, akademi, eller om du har bidragit till branschpublikationer.
 • Hobbies och intressen: Kan inkluderas om de tillför värde till din ansökan eller visar på färdigheter som är relevanta för jobbet.

Personligt brev

Ett välformulerat personligt brev kan göra stor skillnad i din jobbansökan. Det ger dig möjligheten att på ett mer personligt sätt förklara varför du är intresserad av positionen och varför du är den bästa kandidaten. I brevet bör du koppla dina erfarenheter och färdigheter till vad arbetsgivaren söker, samt beskriva hur du kan bidra till företaget.

 • Anpassa brevet: För varje ansökan, anpassa ditt personliga brev för att spegla hur du passar för just den positionen och företaget.
 • Var tydlig och koncis: Håll brevet kort, helst inte längre än en sida.
 • Berätta en historia: Använd exempel från din karriär för att illustrera dina argument och visa på dina framgångar.

Granskning och korrekturläsning

Innan du skickar in ditt CV och personliga brev, är det viktigt att noggrant granska och korrekturläsa allt material. Detta inkluderar att dubbelkolla fakta, grammatik, stavning, och att se till att all information är uppdaterad och korrekt. Ett CV eller personligt brev med stavfel eller grammatiska fel kan ge ett oprofessionellt intryck.

 • Be om feedback: Att få en andra åsikt kan hjälpa dig att upptäcka fel eller områden som kan förbättras.
 • Använd verktyg: Använd grammatik- och stavkontroller för att hjälpa till med korrekturläsningen.

Anpassa och skicka in

Det sista steget är att anpassa ditt CV och personliga brev för varje jobbansökan. Forska om företaget och positionen för att bättre förstå vad de söker och hur du bäst kan presentera dig själv som en ideal kandidat.

 • Anpassa efter jobbannonsen: Använd nyckelord och fraser från jobbannonsen i ditt CV och personliga brev.
 • Välj rätt format: Skicka in dina dokument i det format som efterfrågas, vanligtvis PDF för att bevara layout och formatering. Här hittar du en bra cv-mall
 • Professionellt filnamn: Använd ett professionellt filnamn som inkluderar ditt namn och dokumenttyp, till exempel ”Anna_Svensson_CV.pdf”.

Sammanfattning av hur man skriver ett CV

Att skapa ett effektivt CV är en viktig del av jobbsökningsprocessen och din första chans att göra ett gott intryck på potentiella arbetsgivare. Genom att följa en steg-för-steg-guide, från att samla nödvändig information och välja rätt format, till att skriva en imponerande rubrik och sammanfattning, detaljera din arbetslivserfarenhet, utbildning, och färdigheter, samt inkludera tilläggsinformation och skriva ett personligt brev, kan du öka dina chanser att sticka ut från mängden. Korrekturläsning och anpassning av ditt CV och personliga brev för varje specifik ansökan är avgörande steg för att säkerställa att du presenterar dig själv på bästa möjliga sätt. Med en genomtänkt strategi och noggrann uppmärksamhet på detaljer, kan du skapa ett CV som inte bara sammanfattar din professionella bakgrund utan även visar på ditt unika värde som kandidat.

Genom att följa dessa steg kan du skapa ett starkt och övertygande CV och personligt brev som ökar dina chanser att få intervjun och, förhoppningsvis, landa ditt drömjobb. Hitta mer tips här.

Lycka till!