Så skriver du ett personligt brev

När du står inför utmaningen att söka ett nytt jobb, är ditt personliga brev din chans att verkligen skina och visa vem du är bortom de svartvita raderna i ditt CV. Detta dokument är inte bara en följesedel; det är en unik möjlighet att i ord forma en bild av din personlighet, dina drivkrafter och varför just du är den perfekta kandidaten för rollen.

I en allt mer konkurrensutsatt arbetsmarknad kan ett välformulerat personligt brev vara det som gör att du sticker ut från mängden och tar dig ett steg närmare din drömtjänst. Denna guide är avsedd att ge dig de verktyg och insikter du behöver för att skriva ett personligt brev som inte bara kompletterar ditt CV utan också engagerar och övertygar arbetsgivaren om att just du förtjänar en plats i deras team.

Förstå syftet med ett personligt brev

Ett personligt brev är din biljett till att göra ett första intryck på en potentiell arbetsgivare. Men för att skriva ett effektivt brev, måste du först förstå dess syfte. Det handlar inte enbart om att upprepa vad som redan står i ditt CV. Istället ska ditt brev lyfta fram och fördjupa de mest relevanta erfarenheterna och färdigheterna du besitter, sett till den specifika position du söker. Det är din chans att berätta en historia om dig själv, som visar hur dina unika kvalifikationer, professionella bakgrund och personliga egenskaper gör dig till den idealiska kandidaten för jobbet.

Ditt brev bör också visa att du har en genuin intresse och entusiasm för just detta företag och den utlysta tjänsten. Genom att anpassa innehållet efter arbetsgivarens behov och kultur, samt klart och tydligt förklara varför du vill vara en del av deras organisation, kan du skapa en starkare koppling till läsaren. Kom ihåg, syftet med ditt personliga brev är att ge en mer dimensionell bild av dig som kandidat och att övertyga arbetsgivaren om att du inte bara har de tekniska kompetenserna som krävs, utan också den rätta personligheten och motivationen för att bidra positivt till företagets framgång.

Börja med en stark inledning

Första intrycket är avgörande, och ditt personliga brev är inget undantag. En stark och engagerande inledning är nyckeln till att fånga läsarens uppmärksamhet och skapa ett intresse för att fortsätta läsa. Här är några tips för att skriva en inledning som sticker ut:

 • Personlig anslutning: Om möjligt, börja brevet med att nämna en personlig koppling till företaget eller anledningen till att du är särskilt intresserad av tjänsten. Detta kan vara allt från en tidigare erfarenhet som anknyter till företagets verksamhet till en passion för branschen som företaget verkar inom.
 • Specifik hänvisning: Visa att du har gjort din läxa genom att referera till något specifikt om företaget eller rollen som du finner attraktivt. Detta visar på ett genuint intresse och att du har en djupare förståelse för vad positionen innebär.
 • Starta med en berättelse: Att inleda med en kort personlig berättelse eller anekdot som illustrerar en relevant styrka eller erfarenhet kan göra ditt brev minnesvärt. Se till att historien är relevant och belyser varför du är en ideal kandidat för jobbet.
 • Var direkt: Ibland är det bäst att gå rakt på sak. Ett direkt tilltal som ”Jag skriver för att uttrycka mitt intresse för rollen som [Jobbtitel] som annonserades på [var du hittade jobbannonsen]” kan vara effektivt, särskilt om du sedan snabbt kan knyta an till varför du är entusiastisk över möjligheten.

Exempel på en bra början:

Kära [Företagsnamn]-team,

När jag först stötte på annonsen för positionen som [Jobbtitel] på er hemsida, kände jag direkt att detta var en roll som inte bara matchade mina yrkesmässiga färdigheter och erfarenheter perfekt, utan som också talade till mina personliga värderingar och ambitioner. Ert engagemang för [något specifikt om företaget, t.ex. innovation, hållbarhet, kundnöjdhet] har alltid inspirerat mig, och möjligheten att bidra till ert team med min passion för [relevant område/yrkesskicklighet] och min erfarenhet av [specifik erfarenhet eller projekt] är en dröm som går i uppfyllelse.

skriva personliga brev
Ett personligt brev ska visa upp en mångsidig del av dig.

Beskriv varför du är rätt person för jobbet

Efter en stark inledning är det dags att konkretisera varför just du är den perfekta kandidaten för tjänsten. Detta avsnitt av ditt personliga brev är avgörande för att övertyga läsaren om din lämplighet. Här är några riktlinjer för att framgångsrikt navigera detta steg:

 • Matcha dina färdigheter med jobbkraven: Gå igenom jobbannonsen noggrant och identifiera de nyckelkompetenser och erfarenheter som arbetsgivaren värderar högst. Välj ut de delar av din bakgrund som bäst motsvarar dessa krav och beskriv hur de gör dig till en ideal kandidat. Använd specifika exempel från din karriär för att illustrera dina påståenden.
 • Använd konkreta exempel: Istället för att bara lista dina kvalifikationer, berätta korta historier eller ge exempel som visar hur du använt dessa färdigheter i praktiken. Det kan handla om ett projekt du lett, en utmaning du övervunnit eller en särskild prestation som är relevant för den aktuella tjänsten. Detta gör din ansökan mer personlig och minnesvärd.
 • Lyft fram din unika värdeproposition: Fundera över vad som skiljer dig från andra sökande med liknande erfarenheter. Det kan vara din förmåga att arbeta under press, din kreativitet i problemlösning eller din passion för branschen. Kommunicera klart hur dessa unika egenskaper kommer att gynna företaget och dess mål.
 • Anpassning och relevans: Se till att varje punkt du tar upp är direkt relaterad till jobbet du söker. Undvik generiska fraser som kan appliceras på vilken ansökan som helst. Ditt mål är att visa att du inte bara förstår vad rollen innebär, utan också att du har vad som krävs för att utföra den framgångsrikt

Förklara varför du vill arbeta just hos dem

Det räcker inte med att bara visa att du är kvalificerad för jobbet; arbetsgivare vill också veta varför du har valt att söka tjänsten hos just deras företag. Detta avsnitt av ditt personliga brev bör fokusera på din motivation och entusiasm för företaget och den specifika rollen. Här är några tips för att effektivt förmedla detta:

 • Forskning om företaget: Innan du skriver, ta dig tid att lära känna företaget. Besök deras webbplats, läs om deras historia, deras värderingar, och de projekt eller initiativ de är mest stolta över. Detta kommer att hjälpa dig att anpassa ditt brev och visa att ditt intresse är genuint.
 • Anslut dina värderingar till företagets: Om du finner att dina personliga eller professionella värderingar överensstämmer med företagets, är det viktigt att lyfta fram detta i ditt brev. Detta visar inte bara att du har gjort din hemläxa, utan också att du skulle passa väl in i företagskulturen.
 • Specifika skäl till ditt intresse: Var så specifik som möjligt när du förklarar varför du vill arbeta hos dem. Det kan vara deras innovativa produkter, deras engagemang för hållbarhet, eller deras rykte inom branschen som lockar dig. Att nämna specifika aspekter av företaget visar att ditt intresse är äkta och välgrundat.
 • Hur du kan bidra: Koppla ditt intresse för företaget till hur du kan bidra till deras framgång. Beskriv hur dina unika färdigheter och erfarenheter kan hjälpa dem att nå sina mål och lösa utmaningar de står inför. Detta visar inte bara att du är entusiastisk över möjligheten att arbeta där, utan också att du är engagerad i att bidra positivt.

Avsluta ditt personliga brev starkt

Ett effektivt avslut på ditt personliga brev är lika viktigt som inledningen. Det är din sista chans att göra ett bestående intryck och uppmana arbetsgivaren att agera. Här är några riktlinjer för att skapa en kraftfull avslutning:

 • Summera dina huvudpunkter: Påminn kort om de starkaste argumenten från ditt brev som gör dig till den ideala kandidaten för tjänsten. Detta hjälper till att förstärka ditt budskap och göra ditt brev minnesvärt.
 • Uttryck ditt intresse för en intervju: Var tydlig med att du ser fram emot möjligheten att diskutera din ansökan ytterligare i en personlig intervju. Visa din entusiasm för att ta nästa steg i rekryteringsprocessen.
 • Tacka för tiden: Visa uppskattning för att läsaren tagit sig tid att läsa ditt brev. En enkel tackfras kan göra mycket för att lämna ett positivt intryck.
 • Professionell avslutning: Avsluta brevet med en professionell hälsningsfras, såsom ”Med vänliga hälsningar” följt av ditt namn. Om du inkluderar en signatur, se till att den är tydlig och lättläst.

Exempel på en bra avslutning:

Jag är övertygad om att min bakgrund inom [relevant område/erfarenhet] och min starka förmåga att [någon viktig färdighet eller egenskap] gör mig till en utmärkt kandidat för rollen som [Jobbtitel]. Jag ser fram emot möjligheten att ytterligare diskutera hur jag kan bidra till [Företagsnamn]s fortsatta framgång och innovation. Tack för att ni överväger min ansökan. Jag hoppas på möjligheten att dela med mig av min passion och diskutera min potentiella roll inom ert team personligen.

Med vänliga hälsningar,

[Ditt Namn]

Korrekturläs och anpassa ditt personliga brev

Innan du skickar iväg ditt personliga brev, är det avgörande att du noggrant korrekturläser det för att undvika stavfel, grammatikfel och stilistiska missar. Här är några steg för att säkerställa att ditt brev är felfritt och professionellt:

 • Använd stavnings- och grammatikkontroller: Moderna textredigerare erbjuder verktyg för att identifiera och korrigera grundläggande stav- och grammatikfel. Använd dessa, men lita inte på dem blint.
 • Läs högt för dig själv: Att läsa ditt brev högt kan hjälpa dig att upptäcka omständliga formuleringar eller delar som inte flyter naturligt.
 • Be någon annan läsa igenom: En andra åsikt kan vara ovärderlig. Be en vän, familjemedlem eller kollega som har god språkkänsla att läsa igenom ditt brev för att få feedback.
 • Anpassa brevet efter feedback: Om du får konstruktiv kritik, var öppen för att göra ändringar. Anpassa ditt brev baserat på feedbacken för att göra det så starkt som möjligt.

Här finns det en mall till personligt brev