Hur man tar skärmdump på Windows

Använda ”Print Screen” (PrtScn) knappen

En enkel tryckning på PrtScn (Print Screen) knappen tar en ögonblicksbild av hela skärmen och kopierar den till urklipp. För att sedan använda denna skärmdump, öppna ett bildredigeringsprogram som Paint eller ett dokumenthanteringsprogram som Word, och använd sedan Ctrl + V för att klistra in skärmbilden. Detta är en snabb och enkel metod för att skapa skärmdumpar som kan redigeras eller delas vidare.

Använda Windows + PrtScn

För att automatiskt spara din skärmdump som en fil, tryck på Windows-tangenten + PrtScn. Skärmen kommer kort att dimmas för att indikera att en skärmdump har tagits och sparats. Standardmässigt sparas dessa filer i mappen Bilder under en undermapp som heter Skärmbilder. Detta är ett effektivt sätt att snabbt samla flera skärmdumpar utan att behöva klistra in dem manuellt i ett program.

Använda ”Snipping Tool”

För mer kontroll över dina skärmdumpar, använd Windows inbyggda Snipping Tool. Detta verktyg låter dig välja fyra olika typer av skärmdumpar: hel skärm, fönster, rektangulär klippning, eller frihandsklippning. För att öppna Snipping Tool, sök efter det i Start-menyn. När programmet är öppet, välj vilken typ av skärmdump du vill ta, och följ sedan instruktionerna för att klippa ut det önskade området. Skärmdumpen kan sedan redigeras direkt i Snipping Tool och sparas eller kopieras till urklipp.

Använda Windows + Shift + S (Skärmklippverktyget)

Ett annat användbart verktyg är Skärmklippverktyget, aktiverat genom kortkommandot Windows-tangenten + Shift + S. När detta kortkommando används, tonas skärmen ner och du kan välja en specifik del av skärmen att kopiera till urklipp. Du kan sedan öppna ett bildredigeringsprogram eller ett dokument och använda Ctrl + V för att klistra in skärmdumpen.

Snagit

Snagit är ett kraftfullt verktyg för skärmdumpar och skärminspelningar som erbjuder en mängd redigerings- och annoteringsverktyg. Det är särskilt användbart för professionella användare som behöver skapa detaljerade manualer, presentationer eller utbildningsmaterial.

Lightshot

Lightshot är ett enkelt men effektivt verktyg för att snabbt ta skärmdumpar. Det låter dig välja ett område på skärmen och redigera eller dela skärmdumpen direkt. Lightshot är gratis och finns tillgängligt som både ett fristående program och ett webbläsartillägg.

Greenshot

Greenshot är ett gratis och öppen källkod-verktyg som erbjuder snabba och enkla skärmdumpar med möjligheter till annotering och redigering. Det är lätt att använda och perfekt för användare som behöver ett lätt och smidigt verktyg.