Vad är en Grön Obligation?

En grön obligation är en typ av obligation som används för att finansiera projekt eller tillgångar som bidrar till miljömässig hållbarhet. Dessa projekt kan omfatta exempelvis gröna byggnader, förnybar energi, hållbara transportlösningar, avfallshantering, och vatten- och avloppsrening.

Gröna obligationer är ett verktyg för att öka medvetenheten om klimatrelaterade utmaningar och lösningar samt uppmuntra investerare att placera i gröna och hållbara projekt.

Egenskaper och Krav

 • Transparens: Gröna obligationer kräver högre transparens än traditionella obligationer, med detaljerad redovisning och rapportering om projektets miljöeffekter.
 • Oberoende bedömning: En tredje part bedömer projekt och tillgångar för att säkerställa att de uppfyller miljömässiga standarder.
 • Green Bond Principles (GBP): En branschgemensam standard som administreras av ICMA, som uppdateras årligen och ställer krav på transparens, redovisning, och rapportering.
 • Social Bond Principles (SBP): Principer för sociala obligationer som finansierar projekt med socialt positiva effekter.
 • Sustainability Bond Guidelines (SBG): Riktlinjer för föreningen av gröna och sociala obligationer.

Exempel på Finansierade Projekt

 • Elektriska färjor, bilar, och tåg
 • Energieffektivitet
 • Avfall till energi
 • Vatten- och avloppsrening
 • Certifierade gröna byggnader
 • Solenergi
 • Vattenkraft
 • Vindkraft

Historik och Utveckling

 • Den första gröna obligationen emitterades 2008 av Världsbanken i samarbete med SEB.
 • Sedan dess har marknaden för gröna obligationer vuxit snabbt, med flera aktörer emitterande olika former av gröna obligationer.
 • Sverige har en stor marknad för gröna obligationer, med emissioner i svenska kronor som är den fjärde största valutan för gröna obligationer.

EU:s Standard för Gröna Obligationer

 • EU GBS (EU Green Bond Standard) är en frivillig standard för alla typer av noterade eller onoterade obligationer.
 • Krav på att 100 procent av medlen allokeras till ekonomiska aktiviteter som uppfyller EU:s taxonomi i slutet av obligationens löptid.
 • En registrerad extern granskare ska verifiera att obligationen överensstämmer med EU GBS, särskilt i förhållande till taxonomi-uppfyllnad.

Läs mer om gröna obligationer här